Shop Mobile More Submit  Join Login
Vietnamese composite bowman in Le Dynasty by empoleon92 Vietnamese composite bowman in Le Dynasty by empoleon92
Sketch cung thủ thời Lê, có vẻ thời kỳ này lính khinh trang Đại Việt sử dụng các loại mũ nón quân trang giống quân Minh, có nguồn gốc từ nhà Nguyên - Mông Cổ :)
Add a Comment:
 
:iconnhinhonhinho:
nhinhonhinho Featured By Owner Nov 15, 2013
Hình vẽ khá tốt tuy nhiên bác tác giả nhầm tên thì phải. Crossbow là nỏ còn Bow mới là cung. Cho nên tên sketch này để là Vietnamese Bowman mới đúng chứ
Reply
:iconempoleon92:
empoleon92 Featured By Owner Nov 15, 2013
Thank bạn ^^" Mình nhầm thật ^^" Phải là composite bowman mới đúng ^^"
Reply
Add a Comment:
 
×Details

Submitted on
November 3, 2013
Image Size
65.2 KB
Resolution
815×960
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
259
Favourites
6 (who?)
Comments
4
×